Giao dịch với turboforex và hưởng lợi từ điều kiện giao dịch độc nhất

Thực hiện nhanh chóng, không báo giá lại, chênh lệch từ 0 điểm, ứng dụng dành cho desktop/web/mobile

Mở Tài khoản Thực Mở Tài khoản Demo

Loại tài khoản giao dịch:

Mini

Thiết kế dành riêng cho các thương nhân mới tại thị trường ngoại hối và những thương nhận có số lượng giao dịch nhỏ hơn. Hưởng tất cả lợi ích giao dịch chính của TurboForex.

 • Ký quỹ mở tối thiểu: USD10.00
 • Tỉ lệ đòn bẩy: lên đến 1:500
 • Công cụ giao dịch: Ngoại hối, Chỉ số, Hàng hóa và Cổ phiếu CFD
 • Có ứng dụng dành cho Desktop/Web/Mobile/Tablet
 • Sự chênh lệch: Biến đổi, từ 2.0 điểm
 • Kích thước giao dịch tối thiểu: 0.01 điểm
 • Thực thi: Hợp thức hóa thị trường
 • Không mất phí hoa hồng cho Ngoại hối và Hàng hóa
 • Tiền thưởng: Khả dụng
 • Mở tài khoản

Standard

Dành cho các thương nhân có kinh nghiệm thị trường, đề xuất sự chênh lệch tốt hơn và chi phí giao dịch rẻ nhất.

 • Ký quỹ mở tối thiểu: USD100.00
 • Tỉ lệ đòn bẩy: lên đến 1:500
 • Công cụ giao dịch: Ngoại hối, Chỉ số, Hàng hóa và Cổ phiếu CFD
 • Có ứng dụng dành cho Desktop/Web/Mobile/Tablet
 • Sự chênh lệch: Biến đổi, từ 1.0 điểm
 • Kích thước giao dịch tối thiểu: 0.01 điểm
 • Thực thi: Hợp thức hóa thị trường
 • Không mất phí hoa hồng cho Ngoại hối và Hàng hóa
 • Tiền thưởng: Khả dụng
 • Mở tài khoản

Premium

Tài khoản Bảo hiểm có điều kiện giao dịch tốt nhất trên sàn giao dịch của chúng tôi. Dành riêng cho các thương nhân hoạt động giao dịch nghiêm túc.

 • Ký quỹ mở tối thiểu: USD1,000.00
 • Tỉ lệ đòn bẩy: lên đến 1:500
 • Công cụ giao dịch: Ngoại hối, Chỉ số, Hàng hóa và Cổ phiếu CFD
 • Có ứng dụng dành cho Desktop/Web/Mobile/Tablet
 • Sự chênh lệch: Biến đổi, từ 1.0 điểm
 • Kích thước giao dịch tối thiểu: 0.1
 • Thực thi: Hợp thức hóa thị trường
 • Không mất phí hoa hồng cho Ngoại hối và Hàng hóa
 • Tiền thưởng: Khả dụng
 • Mở tài khoản

Tỉ lệ dòng chảy thị trường

Công cụ Đấu giá / Hỏi Sự chênh lệch
EUR/USD
USD/JPY
USD/CHF
GBP/USD
AUD/USD
GBP/JPY
EUR/GBP

Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị

Công cụ Đấu giá / Hỏi Sự chênh lệch
Gold
Silver

Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị

Công cụ Đấu giá / Hỏi Sự chênh lệch
Apple
Google
Facebook
BoA
Intel
McDonalds
Microsoft

Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị

Công cụ Đấu giá / Hỏi Sự chênh lệch
S&P 500
DJIA
CAC 40
DAX 30
FTSE 100
NIKKEI
HANG SENG

Chỉ mục đích biểu thị - Trích dẫn được hiển thị

Mở tài khoản với TurboForex và bắt đầu kinh doanh với người dẫn đầu thị trường

Mở Tài khoản Thực

Điều kiện giao dịch

Lợi ích của thương nhân

Giao dịch thông minh

Lợi nhuận thêm

Phương thức thanh toán