Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Mô hình Kinh doanh

Mô hình kinh doanh TurboForex sẽ cung cấp cho bạn công nghệ giao dịch tiên tiến, cùng với điều kiện giao dịch tốt nhất trên thị trường. Điều này đạt được thông qua kỹ thuật quản lý rủi ro tinh vi và sử dụng giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Với TurboForex bạn luôn có công cụ giao dịch tốt nhất có thể mua bằng tiền.

TurboForex áp dụng mô hình lai để thực hiện các lệnh, hoạt động như nhà làm thị trường cho một số hoạt động giao dịch, khi tài khoản của họ không vượt qua ngưỡng tối thiểu của các nhà cung cấp thanh khoản, và vượt qua các giao dịch khác để đến được thị trường liên ngân hàng (được biết đến là Quá trình Xuyên Thẳng). Tuy nhiên, TurboForex áp dụng công nghệ tổng hợp cho phép vượt qua nhiều giao dịch nhỏ để đến một nhà cung cấp thanh khoản như từng phân đoạn lớn, vì vậy xóa bỏ được những tranh chấp về lãi suất có thể xảy ra với khách hàng.

Phương thức thanh toán