Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Công ty TurboForex

TurboForex là một nhà cung cấp dẫn đầu trong ngành công nghiệp ngoại hối, hàng hóa, và dịch vụ môi giới chứng khoán/chỉ cố CFD. Chúng tôi đề xuất điều kiện giao dịch hấp dẫn cho sự thành công của khách hàng. TurboForex được quản lý bởi các chuyên gia công nghiệp hàng đầu và đề xuất điều kiện kinh doanh tốt nhất, cùng với việc thực hiện hoàn hảo và công nghệ giao dịch tiên tiến nhất.

Quy định

TurboForex là một thành viên của Trung tâm Quy chế Quan hệ Thị trường Tài chính (FMRRC). Giấy chứng nhận xác nhận tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của lãnh đạo nhằm cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất trên thị trường toàn thế giới và đảm bảo thực thi chính sách. policies.

Tài khoản của khách hàng được giửi tại ngân hàng quốc tế được đánh giá cao. Công ty đã trải qua các kỳ kiểm toán số vốn nội bộ, đảm bảo trách nhiệm khi giao dịch trong thị trường ngoại hối

Lợi ích của TurboForex

Phương thức thanh toán