Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

LOẠI TÀI KHOẢN GIAO DỊCH TURBOFOREX VÀ ĐIỀU KIỆN

TurboForex đề xuất việc thực thi các lệnh chất lượng, các loại tài khoản Ngoại hối khác nhau, quản lý tài khoản thuận thiện, điều kiện giao dịch độc nhất qua MetaTrader4, Web Trader, ứng dụng trên điện thoại di động iPhone Trader, Android Trader, các sàn giao dịch - tất cả cho phép bạn tận dụng tối đa giao dịch trực tuyến.

Hãy kéo bảng sang phải để xem tất cả các loại tài khoản

Tiền tệ ký gửi Ký quỹ tối thiểu Tiền hoa hồng Thực hiện Sự chênh lệch Tỉ lệ đòn bẩy tối đa Số lệnh tối thiểu Số lệnh tối đa Số bước tối thiểu Ngưng giao dịch Tiền thưởng Lịch sử MT4 Mở tài khoản
Mini Standard Premium
USD USD USD
USD10.00 USD100.00 USD1,000.00
Không Không Không
Lệnh thị trường Lệnh thị trường Lệnh thị trường
từ 2.0 điểm từ 1.0 điểm từ 1.0 điểm
1:500 1:500 1:500
0.01 lô 0.01 lô 0.1 lô
60 lô 60 lô 60 lô
0.01 0.01 0.1
10% 20% 20%
Khả dụng Khả dụng Khả dụng
Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Mở tài khoản Mở tài khoản Mở tài khoản

Phương thức thanh toán