Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Premium

Tài khoản giao dịch Bảo hiểm đề ra điều kiện kinh doanh tốt nhất trên sàn giao dịch của chúng tôi. Giảm chi phí và tối đa hóa lợi nhuận của bạn, nó là sự lựa chọn của các nhà đầu tư thông minh.

Chi tiết tài khoản Bảo hiểm

Sàn giao dịch MetaTrader 4, Webtrader và Mobile/Tablet Trading
Sự chênh lệch Biến đổi, từ 0.5 điểm
Công cụ giao dịch Ngoại hối, Chỉ số, Hàng hóa và Cổ phiếu CFD
Tỉ lệ đòn bẩy tối đa 1:500
Thực hiện Lệnh thị trường
Ký quỹ tối thiểu USD1,000.00
Số lệnh tối thiểu 0.1 lô
Số bước tối thiểu 0.1
Số lệnh tối đa 60 lô
Giao dịch mở tối đa 300
Cảnh báo nguy cơ giảm tiền ký quỹ 50%
Ngưng giao dịch 20%
Tư vấn viên chuyên nghiệp Được phép
Tiền tệ ký gửi USD
Người quản lý tài khoản cá nhân
Tiền hoa hồng Không mất phí hoa hồng cho Ngoại hối và Hàng hóa, $5 trên lô cho các Chỉ số và Chứng khoán SFD
Tiền thưởng Khả dụng
Mở Tài khoản Bảo hiểm Thực

Phương thức thanh toán