Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Lên đến 100% tiền thưởng ký quỹ

Tiền thưởng lên đến 100% cho mỗi lần ký quỹ! Ký quỹ ngay và chúng tôi sẽ tặng bạn tiền thưởng lên đến 100%! Tiền thưởng có thể được rút nếu đáp ứng được số lượng giao dịch tối thiểu.

Trong khoảng thời gian giới hạn TurboForex tặng 100% tiền thưởng cho mỗi lần bạn ký quỹ! Tiền thưởng được tự động thêm vào, số tiền thưởng bằng số tiền mỗi lần ký quỹ vào tài khoản của bạn. Tiền thưởng có thể được rút nếu đáp ứng được yêu cầu số lượng giao dịch tối thiểu.

Mở Tài khoản Thực Tìm hiểu thêm

Điểm số giao dịch

Thêm điểm số giao dịch cho việc kinh doanh của bạn! Bạn có thể sử dụng điểm số giao dịch để mua sắm tại cửa hàng TurboForex, hoặc để đổi tiền thưởng tín dụng thành số dư tài khoản giao dịch.

Với mỗi giao dịch đóng, sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng là bằng nhau hoặc chênh nhau hơn 3 điểm, tài khoản của bạn sẽ được tặng 1 điểm số giao dịch cho mỗi lần giao dịch đóng tiêu chuẩn. Điểm số giao dịch có thể được sử dụng để mua hàng ở cửa hàng của TurboForex, hoặc để đổi tiền tặng thưởng thành số dư tài khoản giao dịch.

Mở Tài khoản Thực Tìm hiểu thêm

Phương thức thanh toán