Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Rút tiền không mất phí hoa hồng

Không bao giờ phải mất phí hoa hồng cho việc rút tiền của bạn! 0% phí hoa hồng cho tất cả hoạt động rút tiền với TurboForex

Miêu tả

Việc rút tiền của khách hàng không bị tính phí hoa hồng cho dù sử dụng phương thức thanh toán nào. Nếu nhà cung cấp thanh toán tính phí hoa hồng, TurboForex sẽ bồi thường và gửi trả bạn 100% số tiền mà bạn rút về.

Hết hạn

Chúng tôi đề ra 0% phí hoa hồng khi rút tiền không giới hạn thời gian.

Ví dụ

1. Bạn đã rút $1000 từ tài khoản giao dịch, và mặc dù nhà cung cấp thanh toán tính 2% phí hoa hồng nhưng chúng tôi vẫn gửi cho bạn $1000.

Mở Tài khoản Thực Điều khoản và điều kiện

Phương thức thanh toán