Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Điểm số giao dịch

Thêm điểm số giao dịch cho việc kinh doanh của bạn! Bạn có thể sử dụng điểm số giao dịch để mua sắm tại cửa hàng TurboForex, hoặc để đổi tiền thưởng tín dụng thành số dư tài khoản giao dịch.

Miêu tả tiền thưởng

Với mỗi giao dịch đóng, nơi mà sự khác biệt giữa giá mở và giá đóng là bằng nhau hoặc chênh nhau hơn 3 điểm, tài khoản của bạn sẽ được tặng 1 điểm số giao dịch cho mỗi lần giao dịch đóng tiêu chuẩn. Điểm số giao dịch có thể được sử dụng để mua hàng ở cửa hàng của TurboForex, hoặc để đổi tiền tặng thưởng thành số dư tài khoản giao dịch.

Tiền thưởng hết hạn

Tiền thưởng được áp dụng không giới hạn thời gian.

Ví dụ

1. Trong quá trinh giao dịch bạn thu được 650 điểm, và mua iPhone 5S từ cửa hàng TurboForex. Chúng tôi sẽ giao hàng cho bạn trong vòng 3 ngày làm việc.

2. Trong quá trinh giao dịch bạn thu được 650 điểm, và sau đó được nhân tiền thưởng tín dụng trị giá $500. Bạn đổi $400 tiền thưởng thành số dư tài khoản sử dụng điểm số giao dịch của bạn.

Giao dịch thông minh với TurboForex! Lưu điểm số giao dịch và mua sắm tại cửa hàng TurboForex.

Mở Tài khoản Thực Điều khoản và điều kiện

Phương thức thanh toán