Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Lên đến 100% tiền thưởng ký quỹ

Tiền thưởng lên đến 100% cho mỗi lần ký quỹ! Ký quỹ ngay và chúng tôi sẽ tặng bạn 100% tiền thưởng! Tiền thưởng có thể được rút nếu đáp ứng được yêu cầu số lượng giao dịch tối thiểu.

Miêu tả tiền thưởng

Trong khoảng thời gian giới hạn TurboForex tặng 100% tiền thưởng cho mỗi lần bạn ký quỹ! Tiền thưởng được tự động thêm vào, số tiền thưởng bằng số tiền mỗi lần ký quỹ vào tài khoản của bạn. Tiền thưởng có thể được rút nếu đáp ứng được yêu cầu số lượng giao dịch tối thiểu.

Tiền thưởng hết hạn

Tiền thưởng có giá trị đến ngày 31 tháng Ba năm 2015

Số tiền thưởng

Số tiền ký gửi Tiền thưởng %
từ $500 đến $999 đô la 25%
từ $1.000 đến $4.999 50%
từ $5.000 đến $9.999 đô la 75%
trên $10.000 100%

Ví dụ

1. Bạn đã mở tài khoản mt4standard và ký quỹ $2000 đô la. $1000 đô la sẽ tự động được thêm vào tài khoản của bạn, và bây giờ bạn có $3000 đô la sử dụng cho các hoạt động giao dịch.

2. Bạn đã mở tài khoản mt4mini và ký quỹ ba lần, mỗi lần $500. Với mỗi lần ký quỹ, bạn nhận được $125 tiền thưởng, nâng tổng số tiền của bạn lên $1.875 để thực hiện giao dịch. Tiền thưởng được tặng cho mỗi lần ký quỹ.

Mở Tài khoản Thực Điều khoản và điều kiện

Phương thức thanh toán