Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

2 Video bài học giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp

THẾ GIỚI CỦA GIAO DỊCH TOÀN CẦU

Cái nhìn tổng quan hơn về thị trường kinh doanh toàn cầu. Ở bài học này, những vấn đề chính thúc đẩy thị trường được thảo luận và những công cụ tài chính khác được giải thích.

TÂM LÝ HỌC THƯƠNG MẠI

Bài học này quan trọng cho bất cứ doanh nhân nào. Với việc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của trí tuệ cảm xúc, bài học này bao gồm cách ứng phó với thua lỗ, và với thiệu các công cụ để giúp duy trì thái độ tâm lý.

QUẢN LÝ VỐN

Tại sao lại phải quản lý vốn. Hiểu những nguyên tắc quan trọng nhất về quản lý vốn và bạn có thể đúc kết được chiến lược quản lý vốn tốt nhất cho bạn.

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Phân tích kỹ thuật và cơ bản là gì và sự khác biệt giữa chúng? Bạn không thể xem các biểu đồ theo cùng một cách sau khi nhận thấy các loại biểu đồ và các phương pháp phân tích khác nhau dựa trên lý thuyết chuyển động giá của Dow.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CƠ BẢN

Các đặc điểm quan trọng: Xem loại hình giá và xu hướng phổ biến nhất. Bạn có bao giờ phân vân sức mạnh gì đang làm chuyển động thị trường? Tìm hiểu về hiệu quả của cung và cầu và những nguyên tắc nào áp dụng cho các thị trường tài chính.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TIÊN TIẾN

Bằng việc làm chủ kỹ năng này, bạn sẽ có thể đọc và phân tích lịch sử biến động thị trường để có thể dự đoán xu hướng thị trường, nhận biết các loại hình và những rủi ro và quan trọng hơn là cách giao dịch hiệu quả với thông tin này.

Thành viên đăng nhập

Để vào khu vực này bạn phải có một tài khoản TurboForex. Hãy nhập thông tin tài khoản của bạn đã được cung cấp trong quá trình đăng ký, để tiếp tục.
Không có tài khoản TurboForex?
Miễn phí!

Mở Tài khoản Demo

Phương thức thanh toán