Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

Cảnh báo rủi ro

Trước khi bạn tham gia vào ngoại hối và thị trường chứng khoán, bạn phải nhớ rằng tiền tệ giao dịch và các sản phẩm đầu tư khác đang giao dịch tự nhiên và luôn liên quan đến một nguy cơ rủi ro lớn. Hậu quả là biến đổi tài chính khác nhau, bạn không thể tăng số vốn, mà còn mất nó hoàn toàn.

Vì vậy, khách hàng của chúng tôi phải khẳng định với TurboForex rằng họ hiểu tất cả những rủi ro có thể xảy ra, họ biết tất cả những chi tiết, quy tắc và quy định về việc sử dụng các sản phẩm đầu tư, bao gồm các biến cố của doanh nghiệp, dẫn đến việc thay đổi tài sản ưu đãi. Khách hàng hiểu rằng có những rủi ro và đặc tính đặc trưng có thể ảnh hưởng đến giá cả, tỉ giá hối đoái và sản phẩm đầu tư. Những rủi ro này bao gồm giảm sự thanh khoản, thay đổi giá, biến động giá và những trường hợp ngoài tầm kiểm soát.

Những rủi ro này bao gồm việc giảm sự thanh khoản, thay đổi về giá, biến động cao và các trường hợp ngoài tầm kiểm soát.

TurboForex không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào xảy ra do hạn chế chính phủ, những quy định về ngoại hối và thị trường chứng khoán, các hoạt động quân sự, đình chỉ giao dịch và các trường hợp ngoài tầm kiểm soát khác.

Phương thức thanh toán