Giao dịch với chúng tôi

THỰC HIỆN NHANH, CHÊNH LỆCH TỪ 0 ĐIỂM, ỨNG DỤNG DÀNH CHO DESKTOP/WEB/MOBILE

Mở Tài khoản Demo Mở Tài khoản Thực

MetaTrader4 là một sàn giao dịch phổ biết nhất trên thế giới

TurboForex đề ra sàn giao dịch MetaTrader4 với bốn ứng dụng khác nhau mà bạn có thể truy cập chỉ với một mật khẩu và ID người sử dụng. Bạn có thể mở giao dịch từ máy tính, xem hoạt động từ ứng dụng di động và đóng nó từ web trader, hoặc ngược lại.

Một sàn giao dịch - Bốn ứng dụng - Chỉ một mật khẩuDesktop Trader

Công cụ giao dịch mạnh nhất, với các biểu đồ và chỉ số tiên tiến


Web Trader

Giao dịch mọi nơi! Hầu hết web trader tiên tiến tích hợp các tiện ích xã hội


Tablet Trader

Sử dụng máy tính bảng yêu thích của bạn để quản lý giao dịch dễ dàng


Mobile Trader

Theo dõi, đóng hoặc mở giao dịch của bạn từ mọi nơi mọi lúc

Phương thức thanh toán